BPS-Building Protection System

Znečistená fasáda zvyčajne vyvoláva vyššiu spotrebu energie na prevádzku. Štúdie uvádzajú, že toto zvýšenie spotreby činí 5-10%. Agresivita znečistenia sa postupne zvyšuje a materiál opláštenia budovy sa začína drobiť a dochádza k jeho postupnej degradácii.

 Minerálne stavebné materiály majú svoj prirodzený vzhľad. Ozdobné prvky ako obloženie pieskovcom, dolomitom, tehly v rozmanitých farbách, alebo vzácne omietky dávajú objektu jeho charakteristický vzhľad. Tieto materiály rovnako ako ďalšie minerálne stavebné materiály sú vystavené vplyvom prostredia, ktoré ovplyvňuje mieru znečistenia a chemickej korózie týchto materiálov.
bps

Produkty BPS pre odstraňovanie znečistenia fasád horúcou vodou s vysokým tlakom sú veľmi efektívne z hľadiska kvality a nákladov. Výber vhodných produktov je závislý na charaktere materiálu opláštenia a znečistenia.

Dôležitým faktorom ochrany je rovnako vplyv nárazového dažďa, ktorý preniká do minerálnych povrchov a stien. U stien, ktoré sú z materiálu, ktorý absorbuje vodu, je potencionálne riziko veľkých škôd na fasáde a vysokých prevádzkových nákladov v dôsledku strát energie.

Produkty BPS pre impregnáciu fasád sú na báze silanového / silikónového roztoku a ako ochrana povrchu pôsobia tak, že pórovité materiály sa stávajú vodu odpudzujúcimi, odolnými voči nasiakavosti . Impregnácia je na povrchu prakticky neviditeľná a nebráni dýchaniu stien.

Garantovaná doba ochrany až 20 rokov.

Produkty BPS na odstraňovanie rias, machu, plesní a podobných porastov garantujú dobu ochrany až 5 rokov.

Odstránenie znečistenia fasád a ich následná impregnácia môže byť súčasťou renovácie budov.