AGS-Anti Graffiti Systemkanystry2

Odstránenie graffiti a ochrana povrchov proti graffiti.

BPS-Building Protection System

Čistenie, ošetrenie a ochrana povrchov budov, omietok, striech a fasád.

TCS-Tensid Cleaning System

Špeciálne čistenie v priemyselných objektoch a verejných zariadeniach.