Naša spoločnosť sa zaoberá protipožiarnymi nátermi oceľových, betónových a drevených konštrukcií s použitím najnovšieho mobilného bezvzduchového striekacieho zariadenia a ponúka vynikajúcu kvalitu povrchu za prijateľných podmienok.

Ochranný protipožiarny náter na oceľ, betón a drevo

Vždy, keď existuje významné riziko požiaru a vážne následky na život a majetok, je na dennom poriadku odborná a preventívna protipožiarna ochrana. Platí to najmä pre verejné budovy, ako sú školy, nemocnice a sály, ale aj pre priemyselné budovy. Profesionálnym protipožiarnym náterom pre oceľové nosníky a drevené povrchy, ako aj použitím protipožiarnych náterov, ktoré tvoria izolačné vrstvy, je možné minimalizovať riziko nevyčísliteľne drahého ručenia a poškodenia majetku.

Ak betónové a oceľové konštrukcie stratia svoju silu pod vplyvom tepla alebo ak sa drevené konštrukcie v prípade požiaru zapália, môže to mať rozsiahle následky na statiku budovy. Ak je stavebný materiál vystavený teplu, v priebehu niekoľkých minút sa nechráni a môže spôsobiť kolaps častí budovy. So skúsenou sieťou odborníkov na ochranu pred požiarmi, technikmi a remeselníkmi ponúka Heinrich Schmid pracovnú silu a odborné znalosti na implementáciu účinných opatrení na ochranu pred požiarmi aj pre veľké budovy v priemysle, obchode a obchode.

Aby sa stavba budovy nezrútila, vyžadujú komplexné protipožiarne predpisy ochranu všetkých konštrukčných prvkov budovy. Tým sa má zabrániť tomu, aby oceľ, drevo a betón pri vystavení ohňu čoskoro stratili svoju stabilitu a nosnosť. Najmä drevo kvôli svojej ľahkej horľavosti vyžaduje účinné ochranné opatrenia.

Protipožiarny náter oneskoruje horľavosť a šírenie ohňa použitím protipožiarnych náterov. Pri vysokých teplotách tvorí protipožiarny povlak mikroporéznu, teplu odpudzujúcu, hustú penovú vrstvu, ktorá chráni komponenty spod pred ďalším zahrievaním. To okrem iného znamená, že nosná funkcia materiálov je zachovaná dlhšie, a tým pomáha zachraňovať ľudí a majetok. Vyjadruje sa následnou stupnicou odolnosti voči ohňu vyjadrenou v minútach: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 181 minút.

 

Neváhajte nás kontaktovať

Ako funguje protipožiarny náter?

Požiarne teplo je vždy veľkým nebezpečenstvom pre nosné prvky stavebnej konštrukcie. Pri dreve je to každému jasné, ale oceľové nosníky tiež strácajú svoju nosnosť od 500 stupňov Celzia – a rýchlo sa dostanú do ohňa. Protipožiarna ochrana v prípade požiaru automaticky pení a spoľahlivo chráni nehnuteľnosť pred nestabilitou spôsobenou teplom. S tzv. Triedami F zákonodarcovia stanovili, ako dlho musí protipožiarny náter odolávať ohňu.

Zavolajte nám

Intumescentné (spevňujúce) nátery
Tento druh náterov sa často používajú v stavebníctve. Keď sú vystavené pôsobeniu vysokých teplôt, expandujú a karbonizujú čímcvzniká vrstva tepelne stabilnej, uhlíkovej peny, ktorá vďaka svojej izolačnej schopnosti vytvára bariéru ktorá chráni podklad po určitú dobu proti pôsobeniu plameňa a sálavého tepla. Štruktúra, výška vypenenia a veľkosť jednotlivých buniek tejto peny limituje účinnosť konkrétneho náterového systému.

Intumescentné nátery majú široké uplatnenie predovšetkým pri protipožiarnej ochrane oceľových nosných konštrukcií. Vo všetkých prípadoch ide o ucelený systém, ktorý pozostáva takmer vždy zo základového náteru, funkčnej vrstvy a krycieho náteru. Ide o kombináciu zložiek, ktoré musia pri požiari vzájomne reagovať v presne špecifikovanom okamihu a v určitom teplotnom intervale. Preto by mal byť základný náter dobre zakotvený na podklade a musí byť dostatočne stály až do chvíle, kedy dôjde k vypeneniu funkčnej vrstvy. Rozkladajúce sa zložky tejto vrstvy by nemali pri zvýšenej teplote po základe stekať alebo odpadávať.

Funkčné nátery sa obvykle vyrábajú iba v niekoľkých základných farbách. Krycie nátery musia obhorieť skôr, ako dôjde k vypeneniu funkčnej vrstvy. Nemali by brániť vznikajúcej pene v jej funkcii, inak by mohlo dôjsť k zníženiu celkového funkčného efektu systému.

Pri nanášaní treba dodržať technológiu a hrúbku jednotlivých aplikovaných vrstiev systému. Silné základové a krycie nátery môžu znížiť, prípadne úplne negovať zmysel celej aplikácie, a z tohto dôvodu treba dôsledne zvažovať a zvoliť vhodný systém podľa špecifikácii ich použitia. Aplikáciu by mala vykonávať odborná firma, ktorá je na to spôsobilá a disponuje potrebnými meracími zariadeniami na vykonanie kontroly kvality a akosti.

Sublimujúce nátery

Sublimujúce nátery sú ďalším druhom dostupných náterov, avšak z dôvodu nákladnosti doposiaľ nie sú veľmi rozšírené. Sú vhodné najmä do priestorov, ktoré sú ťažšie prístupné a kde treba vylúčiť riziko zlyhania, prípadne na ochranu plošných technologických zariadení (napríklad zásobníky na horľavé kvapaliny a plyny). Sú takisto odolné proti rôznym poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu.

Ak by sme zhrnuli, ako každý výrobok na trhu, aj protipožiarne nátery maju svoje výhody aj svoje nevýhody. Medzi hlavné výhody patria:

 • nízka hmotnosť,

 • estetický vzhľad,

 • nezmenená vzperná dĺžka konštrukcie,

 • rýchla aplikácia,

 • predpísané hodnoty náterových vrstiev sú kontrolovateľné.

Medzi nevýhody zaraďujeme:

 • nevhodná aplikácia do exteriéru,

 • nesmú byť dodatočne zakryté inou konštrukciou, ich správna funkcia vyžaduje priamy styk s plameňom,

 • podľa doterajších skúseností, majú obmedzenú životnosť na 10 rokov, ich obnova je potrebná po 5 – 6 rokoch.

Z hľadiska ich spoľahlivosti a životnosti hlavne na oceľových konštrukciách sa nesmú protipožiarne nátery aplikovať :

 • na miestach, kde sa nedá jednoznačne zaručiť ich obnova,

 • v prípadoch, kde je pravdepodobné, že v priebehu ich životnosti sa budú meniť podmienky prevádzky, ktoré by ohrozovali účinnosť a trvanlivosť protipožiarnych náterov,

 • na miestach, kde nemožno spoľahlivo aplikovať predpísaný náterový systém, napr. v ťažko dostupných miestach.

kontaktujte nás