TCS-Tensid Cleaning System

Produkty TCS komplexne pokrývajú potreby väčšiny bežných a špeciálnych čistiacich procesov strojov a zariadení v priemysle, opravárenských prevádzkach, v priestorochreno1 verejných zariadení a na verejných plochách. Tieto vysoko účinné produkty sú vyvíjané v spolupráci s firmami, ktoré profesionálne vykonávajú realizáciu upratovacích a čistiacich procesov.


Produkty TCS k odstraňovaniu bežného znečistenia
 – umývanie dopravných prostriedkov, odstránenie starých náterov a hrdze, odstránenie odolných nečistôt, oleja, mazív, tukov, živice a sadzí.

reno2Produkty TCS k odstraňovaniu špeciálneho znečistenia – odstránenie vápenných a soľných výkvetov, soli a oxidačných náletov, odstránenie zápachov spôsobených nepatogénnymi kultúrami baktérií, alebo na odstránenie použitých žuvačiek z vonkajších plôch a odstránenie sadzí po požiari ..