Maľovanie a nátery

Špecializujeme sa na veľkoplošné maľovanie interiérov hál, skladov, dielní, spoločných nebytových priestorov apod.

 

 

 

Maľovanie vykonávame farbami, nátermi a technologickými postupmi podľa druhu prostredia a podkladu profesionálnym vysokotlakovým striekaním (air-less technológiou).