Čistenie a vysávanie v halách

Vykonávame priemyselné čistenie a vysávanie prachu a nečistôt v priemyselných halách, skladoch, výrobných priestoroch – rôzne konštrukcie, väzníky, rozvody vzduchu, vody, elektriny apod.

 

Máme mnoho skúseností v oblasti čistenia pre priemyselné a výrobné podniky vo viacerých oblastiach priemyslu.

Čistenie hál je dôležité predovšetkým z:

 • estetického hľadiska
 • hygienických hľadísk a predpisov
 • požiarnej bezpečnosti
 • hľadiska ľahkej údržby strojov a iných zariadení vo výškach
 • zlepšenie kvality pracovného prostredia

 

Na tieto práce používame veľmi výkonné profesionálne vysávače, profesionálne náradie a najkvalitnejšiu čistiacu chémiu, ktoré si poradia aj s hrubšími vrstvami prachu, mastnoty a nečistôt.

 

Naši pracovníci a pracovníčky špecializovaní na toto používajú na čistenie hál a čistenie konštrukcií čistiace prístroje, ktoré sú stále na najnovšom stave techniky a umožňujú vysokú efektivitu. Okrem toho sa používajú pri vykonávaní týchto čistiacich prác iba pre životné prostredie priaznivé a testované čistiace prostriedky.

Takisto čistíme:

 • svetlíky hál
 • okná
 • presvetľovacie, ale aj plechové a iné steny
 • stropy

Postup:

 • Vizuálna obhliadka
 • Zistenie druhu znečistenia, podklad, metráž
 • Vyhotovenie cenovej ponuky
 • Realizácia čistenia
Zavolajte nám a dohodnite si termín obhliadky