Kariéra

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Máte radi prácu v dynamickom prostredí? V prípade, že máte záujem o prácu, alebo brigádu bez stereotypu, použite náš kontaktný formulár, alebo nám pošlite email so svojimi údajmi a budete zaradený do našej internej databázy uchádzačov o zamestnanie.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním svojich materiálov dávate spoločnosti ECH Services s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu uvedenom vo svojich materiáloch) v databáze uchádzačov.
Údaje slúžia výlučne na oslovenie zaradeného uchádzača v prípade vhodného projektu a nebudú poskytnuté tretím stranám. (Zaslanie materiálov vám teda ešte nezaručuje istú spoluprácu.)
Zároveň beriete na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 Zákona č. 428/2002 Z. z.
Súhlas je platný na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.
Týmto zároveň vyhlasujete, že všetky informácie, ktoré uvádzate v zaslaných materiáloch, sú pravdivé.