Čistenie strojov a zariadení

Zavolajte nám a dohodnite si termín obhliadky

Spoločnosť ECH Services Vám ponúka čistenie strojov a čistenie zariadení prispôsobené na Vaše individuálne potreby. Vaša dôvera v našu kompetenciu a spoľahlivosť je nám najdôležitejšia.

Okrem čistenia v automobilovom priemysle sme činní v strojárenskom a kovospracujúcom priemysle, stavebnom priemysle, dopravnom priemysle ako aj v potravinárskom priemysle.

Vy rozhodnete, ako, kedy a v akých odstupoch pre Vás vykonáme náš servis. Ochotne na základe našej analýzy a poradenstva, ktoré sa zakladajú na skúsenostiach v tejto oblasti.

Aké prístroje, stroje, čistiace metódy a čistiace prostriedky použijeme v príslušnom výrobnom procese Vašich strojov, zariadení a aplikácií, závisí od ich povahy materiálu a druhu znečistení.

Zakladáme na najmodernejších, tichých, elektrickú energiu a životné prostredie šetriacich čistiacich prístrojoch, čistiacich prostriedkoch a čistiacich metód. Aby Vaše výrobné procesy fungovali efektívne a hladko, čistíme v časoch, keď sa nevyrába. Sme v stave vykonať príslušné čistenie nielen odborne, efektívne a dôkladne, ale aj cenovo výhodne. Všetci naši pracovníci a pracovníčky pracujú pritom stále podľa najaktuálnejších smerníc a predpisov hygieny, životného prostredia, bezpečnosti, likvidácie odpadu a čistenia.

Odporúčame Vám pravidelné čistenie Vašich strojov a zariadení. To minimalizuje riziko drahých časov prestojov. Inak vznikajúce náklady na opravu a renováciu sú rozpočtovo oveľa drahšie v pomere k námahe a nákladom pravidelného, odborného čistenia. Našou prácou zvyšujete Vašu produktivitu a znižujete Vaše celkové náklady.

Ďalší dôležitý účinok nášho pravidelného čistenia je okrem zabezpečenia funkčnosti predovšetkým aj optimálne udržiavanie hodnoty Vašich strojov a zariadení.