Dohodnite si termín obhliadky @

Priemyselné čistenie  objektov a technológií

„Zabezpečíme, aby vaša prevádzka bola čistá“

 

Profesionálne čistenie

Spoločnosť ECH Services  sa špecializuje na čistenie prevádzok vyžadujúcich nasadenie výkonných čistiacich technológií a čistiacich prostriedkov.

Realizujeme veľkoplošné čistenie všetkých typov výrobných hál, čistenie výrobných, montážnych a ostatných prevádzok v priemysle, v stavebníctve, poľnohospodárstve, realizujeme čistenie  administratívnych budov a účelových stavieb.

Nestaviame žiadne lešenia a tým neobmedzujeme chod prevádzky. Práce vykonávame hlavne z vysokozdvižných pracovných plošín a žeriavov.

Nenarušujeme  chod prevádzok

Pracovným časom sa prispôsobujeme danej prevádzke, či je to v denných, popoludňajších, alebo nočných zmenách aj počas víkendov, v rámci možností bez akéhokoľvek, prípadne s minimálnym obmedzením vašej výroby. Pri 24-hodinovej prevádzke môžu naši zamestnanci pracovať diskrétne. V prípade potreby si navzájom stanovíme časový harmonogram prác, aby sa týmto obmedzeniam predchádzalo.

Čistíme výrobné a spracovateľské technológie podľa požiadaviek na zabezpečenie plynulosti chodu jednotlivých pracovísk. 

 

 • Automobilový priemysel
 • Kovospracujúci priemysel
 • Drevospracujúci priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Papierenský a celulózový priemysel
 • Petrochemický priemysel
 • Rafinérie a čerpacie stanice
 • Lodný priemysel
 • Doprava a logistika

 

Neváhajte nám zavolať 0908 071 707

Spolupráca a garancie priemyselného čistenia

Pred začatím čistenia predkladáme majiteľom alebo riaditeľom prevádzok, vedúcim pracovníkom  údržby alebo povereným manažérom, cenové a termínové kalkulácie čistenia konkrétnej prevádzky tak aby sa mohli zorientovať a naplánovať všetky potrebné procesy.

Pre každú objednávku či už sa jedná o odstránenie graffiti, čistenie priemyselnej haly, zateplených fasád stavieb alebo čistenie strojov vytvárame jasné cenové ponuky a technologické pokyny.

Veľmi vysoko hodnotím profesionalitu, samostatnosť ako aj prijateľné ceny za kvalitnú prácu, dodržiavanie predpisov BOZP a PO.“  Vedúci nákupu služieb – PPS Group a.s.

“Radi by sme vyjadrili našu spokojnosť s poskytnutými službami od firmy ECH Services s.r.o. týkajúc sa priemyselného čistenia a upratovacích služieb. Keďže sme výrobná firma s neustálou prevádzkou, potrebovali sme nájsť flexibilnú spoločnosť, ktorá by sa prispôsobila našim požiadavkám. Prístup firmy z takéhoto hľadiska by som určite hodnotila pozitívne. Ďalej veľmi vysoko hodnotím ich profesionalitu, samostatnosť ako aj prijateľné ceny za kvalitnú prácu. Výsledok práce je jednoznačne viditeľný. Absolútna spokojnosť pri čistení a upratovaní výrobných hál aj čistení rôznej technológie. Určite doporučujeme.“ Špecialista na životné a pracovné prostredie  – Vicente Torns a.s.

viac referencií

GARANCIE

 1. Garancia dostatočných kvalitných technologických a pracovných kapacít
 • pre úspešné dokončenie zákazky garantujeme potrebný počet kvalitných strojov, zariadení a kvalifikovaných pracovníkov
 1. Garancia dohodnutých cenových podmienok
 • po odsúhlasení konečnej ceny za dielo, alebo služby garantujeme, že sa cena počas realizácie ani po jej dokončení nemení
 1. Garancia správneho technologického postupu
 • garantujeme dodržiavanie vopred dohodnutého, prípadne predpísaného technologického postupu, čím zabezpečujeme potrebnú kvalitu
 1. Garancia viditeľného zlepšenia
 • garantujeme zlepšenie celkového vizuálneho dojmu objektu, zlepšenie pracovného prostredia ako sa v neposlednom rade zvyšuje aj ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.
 1. Garancia prác bez obmedzenia výrobného procesu
 • všetky práce vykonávame v denných, popoludňajších i nočných smenách, cez víkendy, v letných aj zimných odstávkach, čím garantujeme neprerušený chod prevádzky.
 1. Garancia materiálu
 • pracujeme len s overenými dodávateľmi materiálov a tým garantujeme kvalitné a životnému prostrediu nezávadné materiály
info@ech.sk

Optimálne kroky služby čistenia objektu.

Používame účinnú čistiacu techniku  a príslušnú chémiu tak aby čistenie priemyselných stavieb alebo objektov  bolo šetrné  a účinné. 

Čistenie nepretržitých prevádzok a najmä priemyselné budovy si vyžadujú zachovanie poriadku a čistoty z dôvodu bezpečnosti práce, ako aj výrobných nákladov, ktoré sa zvyšujú, keď je tovar poškodený alebo znečistený. 

 

Kroky pri čistení objektov:

 1. Obhliadka objektu a najvhodnejší výber technologického postupu
 2. Vytvorenie cenovej ponuky na mieru
 3. Dohodnutie termínu realizácie
 4. Realizácia
 5. Odovzdanie ukončenej realizácie na základe Preberacieho protokolu
 6. Fakturácia a platba

Účinná technológia čistenia.

Na každý typ čisteného objektu používame špeciálne určené technológie. Vďaka výkonnému strojovému parku skracujeme časy čistenia a eliminujeme náklady na opakované zásahy.

Prínosy priemyselného čistenia:

 • Úspora času
 • Úspora nákladov
 • Udržiavanie hodnoty strojov a nehnuteľností
 • Predchádzanie poruchám a optimálny výkon vašich strojov a systémov
 • Predchádzanie úrazom a zvýšenie bezpečnosti práce
 • Žiadne obmedzenie výroby, alebo prevádzky
 • Naše skúsenosti s rôznymi spôsobmi čistenia
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Konečná cena

Práca s komplexnými technickými systémami a strojmi si vyžaduje veľké zručnosti, v neposlednom rade nielen preto, že kombinácia vody a chemických čistiacich prostriedkov sa často používa na čistenie. Vďaka svojej vysokej citlivosti si mechanické časti vašich systémov vyžadujú zodpovedajúcu mieru starostlivej manipulácie.

ČISTÍME:

 • Výrobné haly
 • Stroje a zariadenia
 • Nádrže a silá
 • Budovy a fasády
 • Priemyselné podlahy a steny. Udržiavame tieto plochy čisté
 • Čistíme a odstraňujeme korózie na strojoch a výrobných zariadeniach
 • Dopravníky a dopravníkové systémy
 • Odprašovanie a vysávanie
 • Chemické čistenie
 • Vysokotlakové čistenie
 • Čistenie po požiari
 • Čistenie fotovoltaických systémov

Používané stroje: priemyselné vysávače, zametače, ofukovacie sústavy, vysokotlakové stroje, nízkotlakové postrekovače, stroje na umývanie podláh

 

Riešte čistenie ako úspešné spoločnosti