Kontakt

Fakturačné údaje 

ECH Services s.r.o.

Sídlo:       Pribinova 644/51, 960 01 Zvolen

IČO:         51115255

DIČ:         2120596995

IČ DPH:  SK2120596995

Kontaktné údaje

Prevádzka: M.Š. Ferjenčíka 4, 960 01 Zvolen

OBCHODNÉ ODDELENIE

+421 948 620 042

obchod@ech.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

+421 903 639 690

info@ech.sk

PERSONÁLNE A FAKTURAČNÉ ODDELENIE

+421 908 071 707

 info@ech.sk

Pobočka Bratislava

Gogoľova 18

851 01 Bratislava