Kontakt

Fakturačné údaje 

ECH Services s.r.o.

Sídlo:       11. Marca 340/1, 960 01 Zvolen

IČO:         51115255

DIČ:         2120596995

IČ DPH:   SK2120596995

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 32722/S

Kontaktné údaje

Prevádzka: Areál SAD Zvolen

                    Balkán 53

                    960 95 Zvolen

OBCHODNÉ ODDELENIE

+421 908 071 707

obchod@ech.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

+421 903 639 690

info@ech.sk

PERSONÁLNE A FAKTURAČNÉ ODDELENIE

+421 908 071 707

 info@ech.sk