Profil spoločnosti

ECH Services je dynamická, profesionálna firma poskytujúca služby po celej SR.

 

Sme poskytovateľom širokého spektra priemyselných služieb a riešení, ktoré poskytujeme s cieľom zlepšenia vizuálnej stránky, zlepšenia pracovných podmienok, zníženia prevádzkových nákladov ako aj zvýšenia výkonu technológií a zariadení. Poskytujeme zákazníkom optimálne vizuálne, technické a ekonomické riešenia. Zakladáme si hlavne na ľudskom prístupe k našim zamestnancom, ako aj k našim partnerom a zákazníkom. Náš profesionálny tím je v neustálom raste a vyznačuje sa svojou dôkladnosťou, efektivitou a flexibilitou. Spoločnosť ECH Services s.r.o. zaručuje profesionálne dokončenie projektov bez ohľadu na ich veľkosť v celej SR prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov v stanovenom časovom limite. Ako vysoko profesionálny dodávateľ vytvárame inovatívne a efektívne riešenia. Naša práca sa zameriava na vytváranie trvalej hodnoty pre našich zákazníkov prostredníctvom prispôsobených riešení, rýchleho a spoľahlivého servisu a kvalitného spracovania. Táto prednosť a naša vysoko konkurenčná cenová politika robí našu službu jedinečnou. Sme tu, aby sme vám slúžili v tomto zmysle.

 

Cieľom spoločnosti ECH Services je:

 1. dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov
 2. zvyšovanie dôveryhodnosti, dobrého mena spoločnosti vo všetkých oblastiach,
 3. zlepšenie organizačno-technických podmienok riadenia

 

Vieme sa prispôsobiť Vašim potrebám

 

 • GARANCIE

   

  1. Garancia dostatočných kvalitných technologických a pracovných kapacít
  • pre úspešné dokončenie zákazky garantujeme potrebný počet kvalitných strojov, zariadení a kvalifikovaných pracovníkov
  1. Garancia dohodnutých cenových podmienok
  • po odsúhlasení konečnej ceny za dielo, alebo služby garantujeme, že sa cena počas realizácie ani po jej dokončení nemení
  1. Garancia správneho technologického postupu
  • garantujeme dodržiavanie vopred dohodnutého, predpísaného technologického postupu, čím zabezpečujeme potrebnú kvalitu
  1. Garancia viditeľného zlepšenia
  • garantujeme zlepšenie celkového vizuálneho dojmu objektu, zlepšenie pracovného prostredia ako sa v neposlednom rade zvyšuje aj ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.
  1. Garancia prác bez obmedzenia výrobného procesu
  • všetky práce vykonávame v denných, popoludňajších i nočných smenách, cez víkendy, v letných aj zimných odstávkach, čím garantujeme neprerušený chod prevádzky.
  1. Garancia materiálu
  • pracujeme len s overenými dodávateľmi materiálov a tým garantujeme kvalitné a životnému prostrediu nezávadné materiály