Profil spoločnosti

ECH Services je dynamická, profesionálna firma poskytujúca služby po celej SR.

 

So založením spoločnosti ECH Services sme si dali za cieľ ponúknuť potencionálnym zákazníkom služby, ktoré by zabezpečovali optimálne vizuálne, technické a ekonomické riešenia. Zakladáme si hlavne na ľudskom prístupe k našim zamestnancom, ako aj k našim partnerom a zákazníkom. Náš profesionálny tím je v neustálom raste a vyznačuje sa svojou dôkladnosťou, efektivitou a flexibilitou.

 

Cieľom spoločnosti ECH Services je:

 1. dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov
 2. zvyšovanie dôveryhodnosti, dobrého mena spoločnosti vo všetkých oblastiach,
 3. zlepšenie organizačno-technických podmienok riadenia.

 

 • Vieme sa prispôsobiť Vašim potrebám

Vytvoríme Vám individuálny balík služieb, ktorý je šitý na mieru. 

 

 • GARANCIE

   

  1. Garancia dostatočných kvalitných technologických a pracovných kapacít
  • pre úspešné dokončenie zákazky garantujeme potrebný počet kvalitných strojov, zariadení a kvalifikovaných pracovníkov
  1. Garancia dohodnutých cenových podmienok
  • po odsúhlasení konečnej ceny za dielo, alebo služby garantujeme, že sa cena počas realizácie ani po jej dokončení nemení
  1. Garancia správneho technologického postupu
  • garantujeme dodržiavanie vopred dohodnutého, predpísaného technologického postupu, čím zabezpečujeme potrebnú kvalitu
  1. Garancia viditeľného zlepšenia
  • garantujeme zlepšenie celkového vizuálneho dojmu objektu, zlepšenie pracovného prostredia ako sa v neposlednom rade zvyšuje aj ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.
  1. Garancia prác bez obmedzenia výrobného procesu
  • všetky práce vykonávame v denných, popoludňajších i nočných smenách, cez víkendy, v letných aj zimných odstávkach, čím garantujeme neprerušený chod prevádzky.
  1. Garancia materiálu
  • pracujeme len s overenými dodávateľmi materiálov a tým garantujeme kvalitné a životnému prostrediu nezávadné materiály