Naša vízia

„Pomáhať našim klientom a stať sa pre Vás tým najlepším

partnerom v segmente

Facility Service“

 

Vízia spoločnosti ECH

ECH sa chce trvale podielať na budovaní regionálnej štruktúry poskytovania služieb s využitím najmodernejších technológií a preto bude vždy prinášať na trh nové riešenia, nové prístupy, nové technológie.

Je a bude zákaznícky orientovanou spoločnosťou, poskytujúcou svojim klientom komplexné riešenie a tomu zodpovedajúcu ponuku služieb.

Chce svojich zákazníkov uspokojovať predovšetkým prístupom, spoľahlivosťou a istotou, že vždy ponúkne technicky a technologicky špičkové riešenie, podporené všestrannou kvalitou a službami.

Bude vo svojich prístupoch vždy flexibilnou, ústretovou a dynamickou spoločnosťou.

Chce vo vzťahu ku svojim zamestnancom trvalo vytvárať dobré pracovné podmienky a priestor pre ďalší odborný rast.

Všetci  zamestnanci spoločnosti, sú súčasťou budovania silnej značky ECH Services, s jasným cieľom byť tým najlepším poskytovateľom služieb v komplexnej starostlivosti o budovy v regióne.