Renovácia trhlín

Neváhajte nás kontaktovať

Renovácia fasády a trhlín

 

Fasádne trhliny

Obnova fasády a trhlín: Praskliny v omietke, alebo betónovej štruktúre budov sa vyskytujú v najrôznejších formách. Tvorba takýchto trhlín je stará ako manuálna technika stavby z minerálnych stavebných materiálov.
Ak trhliny narušia iba estetiku, dajú sa spravidla opraviť relatívne jednoduchými prostriedkami. Niekedy to však narúša až ochrannú funkciu fasády, čo je určite nežiadúce.

 

Prečo je potrebné opraviť trhliny?

Fasáda budovy má okrem statiky tiež funkciu ochrany interiéru pred vniknutím vody. Túto úlohu plní samotná fasáda spolu s fasádnym náterom. Praskliny vo všetkých formách výrazne zhoršujú tento ochranný účinok, pretože pri defektoch sa prednostne absorbuje voda. Okrem vizuálneho dojmu je penetrácia vody hlavnou príčinou vážneho poškodenia konštrukcie budovy. Zvlhčené murivo je náchylné na napadnutie riasami, machmi a hubami, znižuje tepelnú izoláciu a podporuje poškodenie mrazom. Ak sa trhliny objavia nielen na povrchu fasády, ale tiež sa prenesú na substrát, narušia sa nielen ochranné účinky fasády, ale zhoršia sa aj statické vlastnosti.
Trhliny preto predstavujú vážne riziko a významne prispievajú k poklesu hodnoty budovy.

 

Príčiny trhlín v omietke a betónovej štruktúre budov sú mimoriadne rozdielne. Často je však ťažké nájsť jasnú príčinu trhliny. Tvorba trhlín často úzko súvisí s prácou iných remeselníkov. Pri následnom posúdení a určení nápravného opatrenia je často ťažké jasne určiť, prečo vznikli trhliny. 

Za vznik trhlín sú zodpovedné tieto príčiny:

  • Nepriaznivé poveternostné podmienky počas výstavby
  • Chyba spracovania
  • Použitie alebo kombinácia nevhodných stavebných materiálov
  • Stavebné preťaženie
  • Nedostatočné štrukturálne výpočty