Ponuka služieb

Komplexné služby poskytujeme pre:

Bytové domy

 • čistenie, ochrana a sanácia fasád
 • čistenie a ochrana striech
 • náter fasád  s dlhodobou ochranou
 • odstraňovanie graffiti a ochrana
 • čistenie výťahových šácht

Priemyselné objekty

 • priemyselné čistenie a vysávanie
 • odmasťovanie
 • maľovanie hál
 • náter konštrukcií a zariadení
 • náter fasád
 • čistenie fasád